Et levelig liv for demenssyke

Demens nevnes altfor sjelden i debatten om eldreomsorg. Mange er rett og slett ikke klar over at hele 70-80 prosent av dem som bor på norske sykehjem har demens.