Venstre er ikke naiv

I BT 3. september påstår Ørnulv Dahl at Venstre er naiv når vi tar til orde for økt arbeidsinnvandring.