En studie i utstøtelse

Ved en tilfeldighet, eller kanskje ut ifra en felles erkjennelse av at tiden nå er moden, utkommer det i høst to bøker som forsøker å snu alle steiner i den like fantastiske som fortiede historien om lyrikeren, kritikeren m.m., Ragnvald Skrede.