Forsøk i fjerde parti

Et lite steinkast fra Sjømannsmonumentet står Kystpartiets Harald Kremner og speider lengselsfullt etter velgere. Dette er fjerde partiet han forsøker seg i.