Sprudlande skriveglede

Gjev du elevane ord å kjempa med, skjer noko. 7. klassingane frå Radøy har laga eige bok.