Nei til krig

BT har bedt om at refleksjoner om Irak-krisen gjøres kort. Jeg prøver: