Ikke lovstridig homo-hets

Pastor Enevald Flåten gjør ikke noe straffbart når han sier at homofili "er en pervers livsstil". Homofile fortviler over norsk rett.