Idrettsanlegg i Krohnegården

I forbindelse med ovennevnte sak har Krohnegården Miljøforening ønske om å stille byrådsleder noen spørsmål.