Høgre og sidemålet

Tom-Christer Nilsen frå Høgre seier at han er open for nye innspel som kan vere med på å styrkje lesekunnskapen i norsk skule.