Ap svikter Bergen

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har det siste året hatt som hovedbudskap at problemene i Bergen skyldes urettferdig fordeling i kommunepolitikken, og at Bergen ikke får sin rettmessige del av overføringene til kommunesektoren.