Ikke selg BKK

BKK eier i dag 27 kraftverk, her nytter man naturgitte fjell og daler for å produsere miljøvennlig energi, dette er folkets eiendom.