Nei til Vaksdal-budsjettet

Fylkesmannen i Hordaland, Svein Alsaker, godtek ikkje kommunebudsjettet til Vaksdal.