«Mein Kampf» som historie

Den tyske forfatteren Günter Grass, ingen nazist, mener at tyskerne bør få lettere tilgang til Adolf Hitlers bok «Mein Kampf». Det er ille for det tyske etterkrigsdemokratiet om det ikke tåler såpass, skriver journalist Georg Øvsthus.