Leiker med Ålviks framtid

Dei vil byggje vegbane tvers gjennom fabrikken, lage eit kjempedigert badeland og leggje ein internasjonal tungindustriskule til Ålvik. Studentar ved Bergen arkitektskole trur det er håp for den vesle industristaden.