Sex-dømt var leirsjef

Bergensaren er dømt for grove seksuelle overgrep mot barn og sikta for valdtekt. I fleire år har han leia sommarleirar for barn i arbeidarrørsla.