Om kattunger, føtter og læring

Følgende lille hverdagshistorie må kunne sies å handle både om tenkemåter og pedagogikk. Jeg ser faktisk ikke helt bort fra at den kan nærme seg det nyttige for noen.