Kraftkrise - et særnorsk problem

Etter flere år med rikelig nedbør står vi nå overfor den type kraftkrise som var uunngåelig med en liberalisering av kraftomsetning uten reell mulighet for å øke tilbudet når etterspørselen øker.