Maleri-klage gav dobbel kostnad

Det kan kosta dyrt å freista å ta styring med den kunstneriske fridomen. Det har ein hotelleigar på Stord erfart.