Mange ledige akademikere

Hver tredje arbeidsledige i Bergen har høyere utdannelse. Tallet er høyere enn landsgjennomsnittet.