Barnevern og holdning

Debattinnlegget til Rune Fardal «Barnevernet trenger en holdningsendring!» i BT den 22. okt. fikk meg til å blande meg inn i debatten.