Kulturministeren og klasebombene

I Dagbladet lørdag 27. oktober kan man lese om hvordan vår avholdte nye kulturminister (les idrettsminister), Valgerd Svarstad Haugland (KrF), håndterer sin første alvorlige sak.