Bybane og driftskostnader

I flere innlegg i lokalavisene har det vært etterlyst informasjon om driftskostnadene for bybanen. Det hevdes at driften av bybanen vil bli så kostbar at den øvrige kollektivtrafikken vil bli skadelidende, og at kommunen snarest må komme fram med kostnadstall for drift og nytte.