Feilslutning fra Rambøl

Odd Rambøl går i Bergens Tidende 11. mars til angrep på undertegnede under overskriften «Stopp Sponheim». Bakgrunnen er mitt og Venstres engasjement for å endre fokus i norsk narkotikapolitikk slik at vi kan gi misbrukerne et mer verdig liv og bekjempe den epidemi av overdosedødsfall vi har i Norge i dag.