Eventyr og røyndom

Det gledar meg at dei fleste har positive og sterke opplevingar av å sjå familieframsyninga «Dumme konger og grimme troll» ved DNS.