Funksjonshemmedes situasjon

Jon Lind Sundvor, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), peker i sitt innlegg i BT 18. jan. i år på flere forhold knyttet til de funksjonshemmedes situasjon i Bergen. Jeg vil i dette innlegget kommentere to av de forhold han tar opp; rådet for funksjonshemmede og ledsagerbevis.