Saman for vegkrava

Frivillig kommune-samanslåing kan bli våpenet som gir Jondalstunnel og Hardangerbru.