Misjon i Nepal

Trond Berg sitter i fengsel i Nepal for ulovlig misjonering. Selv påstår han at han har forkynt i en allerede eksisterende menighet, noe som er tillatt også i Nepal. Myndighetene påstår han har misjonert til mennesker også utenfor denne menigheten.