Misjonær i Nepal

Trond Berg hevda seg urettmessig arrestert i Nepal fordi han ikkje hadde misjonert aktivt i landet – noko som han visste var ulovleg.