Frp og fråvær av miljøpolitikk

Igjen har Frp utmerkt seg med å bidra negativt i miljøpolitikken.