Me skulle reist med ferje i Hardanger

Under denne tittelen hadde Ragnar Nordgreen - forskar og politikar frå Lillehammer - ein kronikk i Bergens Tidende for nokre dagar sidan.