Uopplyst Høyre-utspill

Kari Lise Holmberg, innvandringspolitisk talskvinne i Høyres stortingsgruppe, retter i Bergens Tidende 3. desember en anklage på totalt sviktende grunnlag mot Arbeiderpartiet for å ville innføre en «ny kategori asylsøkere», nemlig søkere «med stor sannsynlighet for å få oppholdstillatelse».