Når politikk blandes med rødvin

Da vi klappet sammen årets sommerlektyre, «Bogen om Peter», hadde vi satt rødvinen i halsen opptil flere ganger ... For det er mye alkohol i oppvasken etter Peter Brixtofte og det, som inntil i vår, var danskenes mønsterkommune, Farum.