Kortslutning

Det bør i analyser og vurderinger være en viss sammenheng mellom premisser og konklusjoner, noe som vanskelig kan ses å være til stede i Olav Munchs uttalelser til Bergens Tidende 22. august.