Alternativ medisin - en angstprodusent?

Bergens Tidende skriver 18. august om «medisinske mirakler». En pasient og en forsker får uttale seg, og begge er opptatt av hvordan alternativ medisin kan bidra til å helbrede syke.