Bergen trenger bybanen

Skal man dømme etter diverse leserinnlegg i BT i den senere tid, hersker det massiv uvilje mot bybanen.