Kom til Hardanger

BT skrev på lederplass 23. mai at det "er knapt til å tro" at fylkesrådmannen vil bevilge 100 millioner til Hardangerbrua. Videre påstår redaktøren at "det knapt finnes fornuftige argumenter for å gjenopplive" dette broprosjektet.