- Arve blei mobba av sambygdingar

Arve Beheim Karlsen møtte ikkje berre intoleranse då han flytta til Førde. Også i heimbyga Hafslo blei han mobba for hudfargen.