Nyheter med politisk filter!

Igjen foreligger det nå en undersøkelse utført av Opinion som viser frem journalistenes politiske sympatier.