Turtagrø skal byggjast opp att

Turtagrø Hotell, som brann ned til grunnen natt til 24. januar i år, skal byggjast opp att.