Terrorvern

Skal rettssamfunnet inngå forlik med overvåkingssamfunnet, ja, vike for det? Europa tok diskusjonen for 30 år siden da terroren rammet der, men fant ikke balansen. Nå skal USA svare, og Europa får gjentatt spørsmålet, skriver journalist Georg Øvsthus.