Debatten om sikkerhet

Sikkerhet offshore omtales stadig i pressa, og toppledelsen i operatørselskapene har det detaljerte ansvaret, blir det hevdet. For dem av oss som har ledet svært risikofylte kriseoperasjoner offshore (med dispensasjoner gitt av myndighetene) uten uhell, fortoner alt som er skrevet seg noe urimelig.