Kvart fjerde gardsbruk lagt ned

På ti år er kvart fjerde gardsbruk i Hordaland og Sogn og Fjordane avvikla. Frå 1989 til 1999 blei det 4000 færre bønder i dei to fylka. Dei bruka som er i drift, har blitt langt større.