Krisepsykiatri og erfaring

Synsing og tro om dette tema kom frem i BT den 14. og 16. februar, ved Einar Kringlen og en Rune Midttun. Vi har selv meget god erfaring med krisepsykiatri. Vår sønn på 28 år døde i trafikkulykke.