Enøk-sentre slår seg sammen

Enøk-sentrene i Hordaland og Sogn og Fjordane fusjonerer fra 1. juli, ved at Vestnorsk Enøk og Energiråd går sammen til ett firma. Det nye selskapet skal hete Vestnorsk Enøk og vil ha 18 ansatte i Bergen, Sandane, Førde og Sogndal.