Bergensere, ligg dåkker sammen!

Så er det altså blitt avdekket at kommunen har krevd inn 500 mill. kroner for mye i avgifter fra byens innbyggere de siste 10 årene.