Os overvåkes

Landbruksdepartementet har gitt Os kommune gult kort for å være for slepphendt med å gi byggetillatelse på jordbruksland.