Muslimar tatt for medlemsrot

Bergen kommune har stoppa all økonomisk støtte til dei to største muslimske trussamfunna i Bergen, etter å ha avdekt grove feil på medlemslistene.