Arealbruk i Åsane

Rullering av kommuneplanens arealdel 2001-2011 skal snart behandles i Bergen bystyre. Flertallet i Komité for miljø og byutvikling har innstilt til bystyret å regulere et uberørt område på Nyborg i Åsane slik at det åpnes for utbygging.