Gevinst meir verdsett enn løn

Bestefar kunne starta «med to tomme nevar» og skapa eit levebrød bygd på lokale ressursar og eigne krefter. Dagens etablerarar må gjerne starta med to millionar i gjeld, og motbakken fram til suksess er brattare enn nokon gong, skriv journalist Bernt Kristiansen.