En viktig oljenasjon i mange tiår

Vi har produsert olje og gass på norsk sokkel i mer enn tre tiår. Om få år vil produksjonen nå en topp. Likevel ligger det enda flere tiår med petroleumsvirksomhet foran oss. Men virksomheten vil møte nye utfordringer.